Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

198 529 trang web đang sử dụng thông báo này

64 527 251 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 30507670
Chrome Firefox 4909421
IE/Edge Chrome 4390868
Firefox Firefox 3062293
IE/Edge Firefox 2430660
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 823391
Safari Safari 751492
Chrome Opera 691430
Safari Firefox 536131
Firefox Chrome 455479
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 380407
Opera Opera 265031
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 98259
Firefox Opera 94543
Opera Chrome 94204
Opera Firefox 87919
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26794
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11846
Firefox Safari 11006