Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

217 699 trang web đang sử dụng thông báo này

78 678 856 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 39311941
Chrome Firefox 5945760
IE/Edge Chrome 4682538
Firefox Firefox 3467885
IE/Edge Firefox 2526211
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1570561
Safari Chrome 957596
Chrome Opera 737819
Safari Firefox 583611
Firefox Chrome 522816
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 399249
Opera Opera 304368
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 109269
Safari Opera 102777
Firefox Opera 102371
Other Opera 101477
Opera Firefox 94745
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26814
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11874
Firefox Safari 11013