Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

220 537 trang web đang sử dụng thông báo này

80 856 156 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 40693731
Chrome Firefox 6093677
IE/Edge Chrome 4700751
Firefox Firefox 3521020
IE/Edge Firefox 2533697
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1724070
Safari Chrome 981897
Chrome Opera 754306
Safari Firefox 590590
Firefox Chrome 533190
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 402502
Opera Opera 315713
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 112276
Safari Opera 104264
Firefox Opera 104203
Other Opera 101477
Opera Firefox 96076
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26816
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11878
Firefox Safari 11013