Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ
Chúng tôi không thể xác định trình duyệt của bạn.
Bạn có thể thử cài đặt một trong những trình duyệt cập nhật, miễn phí và tuyệt vời này:
Firefox Mozilla Foundation Chrome Google Opera Opera Software
Tải xuống an toàn từ website chính thức của nhà cung cấp.
Quảng cáo

Lý do tôi cần một trình duyệt cập nhật?

Tại sao lại là website này?

Đây là một sáng kiến của các website và trang blog giúp tăng cường nhận thức về bảo mật và giới thiệu trang web. Giới thiệu Dự án