Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Browser-update.org là một công cụ để thông báo cho khách truy cập rằng họ nên cập nhật trình duyệt web của mình để sử dụng trang web của bạn.

Công cụ này được làm cẩn thận để không gây phiền nhiễu, khóa hoặc thông báo sai cho khách truy cập!

221 543 trang web đang sử dụng thông báo này

81 537 859 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cách hoạt động

  1. Đưa javascript thông báo nhỏ của chúng tôi vào website của bạn
  2. Khách truy cập sử dụng trình duyệt lỗi thời sẽ được thông báo bằng một hộp thông báo nhỏ, không gây phiền nhiễu, rằng trình duyệt của họ không được cập nhật và họ nên cập nhật trình duyệt của mình. (Hãy dùng thử!)
    Trình duyệt web của bạn (Internet Explorer 10) đã lỗi thời. Cập nhật trình duyệt của bạn để có thêm bảo mật, tốc độ và trải nghiệm tốt nhất trên trang web này.Cập nhật trình duyệt Bỏ qua
  3. Bằng cách nhấp vào thông báo, họ sẽ vào trang thông tin với lý do tại sao phải cập nhật (hoặc thay đổi) trình duyệt và danh sách các trình duyệt có sẵn cho hệ thống của họ.
    download firefox/internet explorer/chrome/opera to update your browser
  4. Nếu khách truy cập bỏ qua lời khuyên, thông báo sẽ không xuất hiện lại trong một thời gian.

Cài đặt thông báo cập nhật trình duyệt trên website của bạn

Chỉ cần đưa đoạn mã này vào bất cứ nơi nào trong mã nguồn của trang của bạn.

Phiên bản trình duyệt bắt buộc:

Script và dịch vụ là mã nguồn mở theo Giấy phép MIT. Script này không theo dõi người dùng theo bất kỳ cách nào và không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Bạn có thể tùy biến kiểu thông báo, văn bản và các tùy chọn khác.

Có các plugin cho:

npm WordPress vue.js angular ember-cli ember TYPO3 Contao vBulletin concrete5 MODx Drupal Habari Magento WCF2 CMS made simple XenForo ProcessWire Rapidweaver Joomla Bludit CMS
This site is not yet fully translated into your language. Please help by translating it!