Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

185 903 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 58 012 601 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 26437243
Chrome Firefox 4423905
IE/Edge Chrome 4179803
Firefox Firefox 2869343
IE/Edge Firefox 2364838
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 765387
Chrome Opera 673308
Safari Safari 599165
Safari Firefox 515258
Firefox Chrome 427617
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 374536
Opera Opera 254894
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 96415
Firefox Opera 91730
Opera Chrome 87961
Opera Firefox 83178
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26786
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11834
Firefox Safari 11006