Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

221 543 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 81 537 859 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 41136868
Chrome Firefox 6142673
IE/Edge Chrome 4706423
Firefox Firefox 3538591
IE/Edge Firefox 2535874
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1780532
Safari Chrome 991702
Chrome Opera 759653
Safari Firefox 593409
Firefox Chrome 537050
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 403456
Opera Opera 319329
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 113244
Firefox Opera 104779
Safari Opera 104749
Other Opera 101477
Opera Firefox 96480
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26817
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11879
Firefox Safari 11013