Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

140090 sites are using this notification

32718156 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 11605424
IE/Edge Chrome 3061807
Chrome Firefox 2538702
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1958748
IE/Edge Firefox 1938583
Chrome Opera 603539
Safari Chrome 568840
Safari Firefox 424931
Other Chrome 411800
Safari Safari 369785
IE/Edge Opera 323963
Firefox Chrome 303133
Other Firefox 206447
Opera Opera 198053
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 88985
Firefox Opera 74377
Opera Firefox 63888
Opera Chrome 59263
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11777
Firefox Safari 10992