Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

158 232 trang web đang sử dụng thông báo này

40 614 482 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 15781240
IE/Edge Chrome 3407559
Chrome Firefox 3256912
Firefox Firefox 2279662
IE/Edge Firefox 2103301
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 655706
Chrome Opera 630309
Safari Firefox 469650
Safari Safari 437248
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 351361
Firefox Chrome 348191
Opera Opera 223804
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92455
Firefox Opera 80651
Opera Firefox 73206
Opera Chrome 70396
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26763
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11795
Firefox Safari 10996