Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

171 128 trang web đang sử dụng thông báo này

47 600 504 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 19740984
IE/Edge Chrome 3743911
Chrome Firefox 3685345
Firefox Firefox 2509228
IE/Edge Firefox 2226401
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 710166
Chrome Opera 649286
Safari Safari 522741
Safari Firefox 492136
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 377471
IE/Edge Opera 362664
Opera Opera 237462
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 94068
Firefox Opera 85420
Opera Firefox 76919
Opera Chrome 76292
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26767
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11815
Firefox Safari 10998