Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

141229 sites are using this notification

33254245 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 11889999
IE/Edge Chrome 3081081
Chrome Firefox 2587689
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1978882
IE/Edge Firefox 1949096
Chrome Opera 605186
Safari Chrome 576240
Safari Firefox 428778
Other Chrome 411800
Safari Safari 373745
IE/Edge Opera 326024
Firefox Chrome 307176
Other Firefox 206447
Opera Opera 199600
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 89267
Firefox Opera 74911
Opera Firefox 64512
Opera Chrome 59873
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11778
Firefox Safari 10992