Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

133784 sites are using this notification

29539547 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 9993309
IE/Edge Chrome 2953831
Chrome Firefox 2240111
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1877137
Firefox Firefox 1829492
Chrome Opera 592926
Safari Chrome 530837
Other Chrome 411800
Safari Firefox 404387
Safari Safari 347927
IE/Edge Opera 312119
Firefox Chrome 278305
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 187325
Other Opera 101477
Safari Opera 87255
Firefox Opera 70345
Opera Firefox 59197
Opera Chrome 54478
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11775
Firefox Safari 10992