Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

209 264 trang web đang sử dụng thông báo này

72 283 474 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 35051428
Chrome Firefox 5457430
IE/Edge Chrome 4599196
Firefox Firefox 3286381
IE/Edge Firefox 2490611
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1239783
Safari Chrome 902447
Chrome Opera 708060
Safari Firefox 564903
Firefox Chrome 492397
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 386754
Opera Opera 279159
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Opera Chrome 101418
Safari Opera 99739
Firefox Opera 98341
Opera Firefox 91364
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26803
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11866
Firefox Safari 11011