Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

138990 sites are using this notification

32173475 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 11323056
IE/Edge Chrome 3042955
Chrome Firefox 2487960
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1938355
IE/Edge Firefox 1927641
Chrome Opera 601907
Safari Chrome 561086
Safari Firefox 420927
Other Chrome 411800
Safari Safari 365347
IE/Edge Opera 321917
Firefox Chrome 299148
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 196248
Other Opera 101477
Safari Opera 88649
Firefox Opera 73830
Opera Firefox 63090
Opera Chrome 58430
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11777
Firefox Safari 10992