Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

136427 sites are using this notification

30825931 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 10650987
IE/Edge Chrome 3000175
Chrome Firefox 2361350
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1902527
Firefox Firefox 1886094
Chrome Opera 597621
Safari Chrome 544069
Other Chrome 411800
Safari Firefox 411644
Safari Safari 355710
IE/Edge Opera 317215
Firefox Chrome 288880
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 191478
Other Opera 101477
Safari Opera 87866
Firefox Opera 72242
Opera Firefox 60663
Opera Chrome 55930
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11775
Firefox Safari 10992