Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

127328 sites are using this notification

26616842 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 8588712
IE/Edge Chrome 2863102
IE/Edge IE/Edge 2056538
Chrome Firefox 1944713
IE/Edge Firefox 1826122
Firefox Firefox 1716241
Chrome Opera 582322
Safari Chrome 507056
Other Chrome 411800
Safari Firefox 389911
Safari Safari 319001
IE/Edge Opera 303076
Firefox Chrome 257915
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 179523
Other Opera 101477
Safari Opera 85811
Firefox Opera 66426
Opera Firefox 56086
Opera Chrome 51470
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26761
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11772
Firefox Safari 10991