Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

158 648 trang web đang sử dụng thông báo này

40 819 304 khách truy cập đã cập nhật trình duyệt của họ

Cập nhật trình duyệt

From To
Chrome Chrome 15881445
IE/Edge Chrome 3418333
Chrome Firefox 3272860
Firefox Firefox 2288050
IE/Edge Firefox 2110904
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 657510
Chrome Opera 630993
Safari Firefox 470517
Safari Safari 439017
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 352376
Firefox Chrome 349168
Opera Opera 224301
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92545
Firefox Opera 80784
Opera Firefox 73398
Opera Chrome 70631
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26763
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11795
Firefox Safari 10996