Browser-Update.org

Một sáng kiến của các website nhằm báo cho người dùng nên cập nhật trình duyệt web của họ

Thống kê

130794 sites are using this notification

28055929 visitors have already updated their browser

Browser updates

From To
Chrome Chrome 9257061
IE/Edge Chrome 2905939
Chrome Firefox 2091955
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1850897
Firefox Firefox 1769390
Chrome Opera 587516
Safari Chrome 519393
Other Chrome 411800
Safari Firefox 397583
Safari Safari 334081
IE/Edge Opera 307207
Firefox Chrome 267264
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 183507
Other Opera 101477
Safari Opera 86546
Firefox Opera 67985
Opera Firefox 57523
Opera Chrome 52972
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26761
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11774
Firefox Safari 10992