Browser-Update.org

Ett initiativ av webbutvecklare för att informera om webbläsaruppdateringar

Anpassa och testa

Testa skriptet

Om du öppnar sin webbplats med #test-bu i slutet på webbadressen kommer fältet alltid dyka upp. T.ex.: http://browser-update.org/#test-bu. Se till att sidan har lästs in helt och hållet genom att öppna webbadressen i en ny webbläsarflik. mer information (på engelska)

Alterantiv

Följande inställningar kan skickas till skriptet:

$buoop = {
  required: {i:8,f:25,o:17,s:9,c:22},
  // Anger nödvändiga webbläsarversioner
  // Webbläsare som är äldre än detta kommer att meddelas.
  // f:22 ---> Firefox < 22 blir meddelad
  // Negativa siffror anger antalet versioner bakom den nuvarande versionen.
  // c:-5 ---> Chrome < 35 blir meddelad om senaste version av Chrome är 40.
  // mer information (på engelska)
  
  reminder: 24,
  // efter hur många timmar bör meddelandet dyka upp igen
  // 0 = alltid synlig

  reminderClosed: 150,
  // om användaren uttryckligen stänger meddelandet kommer det dyka upp igen efter x timmar

  onshow: function(infos){},
  onclick: function(infos){},
  onclose: function(infos){},
  // callbackfunktioner efter att meddelandet har dykt upp / klickats / stängts

  l: false,
  // anger ett bestämt antal språk för meddelandet, t.ex. "en". Detta överstrider standardidentifieringen.

  test: false,
  // true = meddelandebalken alltid synlig (för test)

  text: "",
  // anpassad meddelandetext (html)
  // Platshållarna {brow_name} kommer att ersättas med webbläsarens namn, {up_but} med innehållet i taggen för uppdateringslänken och {ignore_but} med innehållet för ignoreringslänken.
  // Exempel: "Din webbläsare, {brow_name}, är för gammal: <a{up_but}>uppdatera</a> eller <a{ignore_but}>ignorera</a>."
  // mer information (på engelska)

  text_in_xx: "",
  // anpassad meddelandetext för språket "xx"
  // t.ex. text_de för tyska och text_it för italienska

  newwindow: true,
  // öppna länken i ett nytt fönster eller flik

  url: null,
  // webbadressen att gå till efter att meddelandet har klickats

  noclose:false,
  // Visa inte knappen "Ignorera" för att dölja meddelandet

  nomessage: false,
  // Visa inte ett meddelande om webbläsaren är utdaterad, anropa bara callbackfunktionen onshow

  jsshowurl: "//browser-update.org/update.show.min.js",
  // Webbadress där skriptet som visar meddelandet finns. Detta läsas endast in om användaren har en utdaterad webbläsare.

  container: document.body,
  // DOM-element där meddelandet kommer att infogas.

  no_permanent_hide: false
  // Ge inte användaren möjligheten att dölja meddelandet permanent

  api: xxx
  // Detta är versionen av API:et browser-update att använda. Ta inte bort den.

};
Parameter Beskrivning Värden Standardvärde Typ
style Positionen där meddelandet bör visas. Tillgängliga alternativ är: "top", "bottom", "corner" "top", "bottom", "corner" "top" string
shift_page_down Shift down the page in order not to obscure content behind the notification bar. Adds margin-top to the <body> tag. true, false true boolean
notify_esr Also notify Firefox ESR (Extended Support releases) versions if they are below requirement - although they are still supported. Default is to not notify them. They are supported by mozilla for about a year after their initial release. true, false false boolean
text anpassad meddelandetext (html)
mer information (på engelska)
text: { 'msg':'Your web browser ({brow_name}) is out of date.', 'msgmore': 'Update your browser for...', 'bupdate': 'Update browser', 'bignore': 'Ignore', 'remind': 'You will be reminded in {days} days.', 'bnever': 'Never show again' } dictionary or string
text_for_x custom notification text for browser x
mer information (på engelska)
undefined dictionary or string
text_in_xx anpassad meddelandetext för språket "xx"
t.ex. text_de för tyska och text_it för italienska
mer information (på engelska)
undefined dictionary or string
text_for_x_in_xx custom notification text for browser x in language xx
text_for_i: {'msg':'Internet Explorer is not supported on this site.'}
undefined dictionary or string
nostatistics For every 1000th visitor anonymous statistics on the used browser are collected.
Turns off sending anonymous statistics.
true, false false boolean

Ändra stilen

Följande CSS-regler tillämpas av meddelandet. Du kan skriva över dem i din egen CSS. För att göra det måste du lägga till några flera villkor i CSS-reglerna: t.ex. body .buorg {font-size:20px}  .buorg {
    position: absolute;
    position: fixed;
    z-index: 111111;
    width: 100%;
    top: 0px;
    left: 0px;
    border-bottom: 1px solid #A29330;
    text-align: center;
    color: #000;
    background-color: #fff8ea;
    font: 18px Calibri, Helvetica, sans-serif;
    box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    animation: 1s ease-out 0s buorgfly
  }

  .buorg-pad {
    padding: 9px;
    line-height: 1.7em;
  }

  .buorg-buttons {
    display: block;
    text-align: center;
  }

  #buorgig, #buorgul, #buorgpermanent {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    cursor: pointer;
    box-shadow: 0 0 2px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    padding: 1px 10px;
    border-radius: 4px;
    font-weight: normal;
    background: #5ab400;
    white-space: nowrap;
    margin: 0 2px;
    display: inline-block;
  }

  #buorgig {
    background-color: #edbc68;
  }

  @media only screen and (max-width: 700px) {
    .buorg div {
      padding: 5px 12px 5px 9px;
      line-height: 1.3em;
    }
  }

  @keyframes buorgfly {
    from {
      opacity: 0;
      transform: translateY(-50px)
    }
    to {
      opacity: 1;
      transform: translateY(0px)
    }
  }

  .buorg-fadeout {
    transition: visibility 0s 8.5s, opacity 8s ease-out .5s;
  }

  .buorg-icon {
    width: 22px;
    height: 16px;
    vertical-align: middle;
    position: relative;
    top: -0.05em;
    display: inline-block;
    background: no-repeat 0px center;
  }