Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

140090 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

32718598 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 11605424
IE/Edge Chrome 3061807
Chrome Firefox 2538702
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1958748
IE/Edge Firefox 1938583
Chrome Opera 603539
Safari Chrome 568840
Safari Firefox 424931
Other Chrome 411800
Safari Safari 369785
IE/Edge Opera 323963
Firefox Chrome 303133
Other Firefox 206447
Opera Opera 198053
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 88985
Firefox Opera 74377
Opera Firefox 63888
Opera Chrome 59263
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11777
Firefox Safari 10992