Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

167 822 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 45 349 360 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 18379748
IE/Edge Chrome 3639391
Chrome Firefox 3548797
Firefox Firefox 2442666
IE/Edge Firefox 2195919
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 695520
Chrome Opera 643936
Safari Safari 497730
Safari Firefox 486362
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 368747
IE/Edge Opera 359544
Opera Opera 232916
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 93598
Firefox Opera 83992
Opera Firefox 75883
Opera Chrome 74614
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26764
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11805
Firefox Safari 10996