Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

157 161 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 40 078 411 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 15510181
IE/Edge Chrome 3372754
Chrome Firefox 3212437
Firefox Firefox 2253484
IE/Edge Firefox 2075807
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 650310
Chrome Opera 628655
Safari Firefox 466961
Safari Safari 431691
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 348217
Firefox Chrome 345338
Opera Opera 222456
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 92219
Firefox Opera 80215
Opera Firefox 72709
Opera Chrome 69748
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11795
Firefox Safari 10996