Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

141229 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

33254245 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 11889999
IE/Edge Chrome 3081081
Chrome Firefox 2587689
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1978882
IE/Edge Firefox 1949096
Chrome Opera 605186
Safari Chrome 576240
Safari Firefox 428778
Other Chrome 411800
Safari Safari 373745
IE/Edge Opera 326024
Firefox Chrome 307176
Other Firefox 206447
Opera Opera 199600
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 89267
Firefox Opera 74911
Opera Firefox 64512
Opera Chrome 59873
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11778
Firefox Safari 10992