Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

136427 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

30825931 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 10650987
IE/Edge Chrome 3000175
Chrome Firefox 2361350
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1902527
Firefox Firefox 1886094
Chrome Opera 597621
Safari Chrome 544069
Other Chrome 411800
Safari Firefox 411644
Safari Safari 355710
IE/Edge Opera 317215
Firefox Chrome 288880
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 191478
Other Opera 101477
Safari Opera 87866
Firefox Opera 72242
Opera Firefox 60663
Opera Chrome 55930
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11775
Firefox Safari 10992