Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

138990 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

32173475 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 11323056
IE/Edge Chrome 3042955
Chrome Firefox 2487960
IE/Edge IE/Edge 2056538
Firefox Firefox 1938355
IE/Edge Firefox 1927641
Chrome Opera 601907
Safari Chrome 561086
Safari Firefox 420927
Other Chrome 411800
Safari Safari 365347
IE/Edge Opera 321917
Firefox Chrome 299148
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 196248
Other Opera 101477
Safari Opera 88649
Firefox Opera 73830
Opera Firefox 63090
Opera Chrome 58430
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26762
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11777
Firefox Safari 10992