Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران برای به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

130794 سایت از اسکریپت Browser-Update.org استفاده میکنند.

28055929 بازدید کنندگان مرورگر خود را به روز رسانی کرده اند.

به روز رسانی های مرورگر

از به
Chrome Chrome 9257061
IE/Edge Chrome 2905939
Chrome Firefox 2091955
IE/Edge IE/Edge 2056538
IE/Edge Firefox 1850897
Firefox Firefox 1769390
Chrome Opera 587516
Safari Chrome 519393
Other Chrome 411800
Safari Firefox 397583
Safari Safari 334081
IE/Edge Opera 307207
Firefox Chrome 267264
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Opera 183507
Other Opera 101477
Safari Opera 86546
Firefox Opera 67985
Opera Firefox 57523
Opera Chrome 52972
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26761
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11774
Firefox Safari 10992