Browser-Update.org

پویشی مبتکرانه توسط مدیران وبسایت‌ها برای مطلع کردن کاربران جهت به‌روزرسانی مرورگرهایشان

آمار

220 632 وب‌سایت از این اسکریپت استفاده میکنند

در حال حاضر 80 913 361 بازدیدکننده مرورگر خود را به روز رسانی کرده‌اند

به‌روزرسانی مرورگر

از به
Chrome Chrome 40757402
Chrome Firefox 6100600
IE/Edge Chrome 4701655
Firefox Firefox 3523665
IE/Edge Firefox 2534061
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Safari 1733464
Safari Chrome 983401
Chrome Opera 754998
Safari Firefox 590987
Firefox Chrome 533780
Other Chrome 411800
IE/Edge Opera 402657
Opera Opera 316376
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Opera Chrome 112431
Safari Opera 104335
Firefox Opera 104289
Other Opera 101477
Opera Firefox 96130
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26817
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11878
Firefox Safari 11013